Dokładny pomiar pojemności płuc

Precyzyjny i łatwy w użyciu

Mechaniczny pomiar pojemności płuc